Mimo čas a prostor naší prérie jsme se 20. 5. 2017 stali hračkou v rukách ctihodných měšťanů na Rožmberském jarmarku.

 

Šaman Mlčící medvěd nás poctil důležitým úkolem. My ho přijali a vrátili se v čase o pár století – do dob panovníků, pážat, pohůnků a poddaných – do Rožmberka nad Vltavou.

Tamní šlechta jsouc vyžádala si střelbu lukemfoukačkou, sekerou a nožem vrhání pro měšťany a ostatní z podhradí, aby se během odpoledne utužili v používání zbraní  pro případ potřeby obrany hradu při napadení. A protože Rožmberk je potřeba ubrániti stůj co stůj, byli povoláni všichni – muži, ženy, děti i starci.

Aby šlechta v poddaných svých nevzbudila podezření, že jde o bojový nácvik, a tím zbytečný strach z nebezbečí zvenčí, uspořádala velkolepý Rožmberský jarmark, kde si poddaní mohli od rána božího leccos nakoupiti, směniti či prodati, popíti moku zlatého i jného, pojísti krmi pestrou, i rozmanitou hudbu poslechnouti a v kole si skočiti.

Většina se pobavila, nic netušíc obranyschopnost svou zdokonalila a poté do pozdních nočních hodin ti, co největší výdrž měli, na rynku se veselili.

Takže my jsme v malebném městečku pod Hradem Rožmberk u řeky Vltavy ve vší pokoře – a doufáme, že se ctí – splnili úkol od Mlčícího medvěda…

Děkujeme všem zůčastněním  – rožmberským i okolním – za zápal,  a za pozvání patří náš dík Radimu Píglovi, jednomu z organizátorů úžasného Rožmberského jarmarku!

Pin It on Pinterest

Share This